Summa contra gentiles prawda wiary chrześcij. T.3

Literatura średniowiecza i nowożytna

Informacje