Przygotowanie do przestępstwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki przygotowania do przestępstwa na gruncie kodeksu karnego z 1997 r. Kompleksowo omówiono polską konstrukcję przygotowawczej formy stadialnej, posiłkując się ustaleniami z zakresu teorii prawa. Rozważania zmierzają od...

Cena: 113,52
Dostępność: dostępny od ręki