Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie

E-książki

Informacje