Cytadela Warszawska w latach 1830-1864. Przemiany przestrzenne na Żoliborzu w świetle źródeł archiwalnych

Hobby

Informacje

Praca opisuje zagadnienia związane z przygotowaniem terenów pod budowę Cytadeli Warszawskiej na przestrzeni 34 lat. Dzięki materiałom archiwalnym poznajemy przemiany w XIX-wiecznej Warszawie i wiele zagadnień związanych z przemianami przestrzennymi epoki paskiewiczowskiej.

Cena: 35,44
Dostępność: dostępny do tygodnia